logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Groepsindeling

Groep 1/2A 
Maandag: meester Wobbes en juf Van der Zee
Dinsdag: meester Wobbes ('s middags alleen groep 2)
Woensdag: meester Wobbes
Donderdag: meester Wobbes
Vrijdagochtend: Meester Wobbes 

Groep 1/2B
Maandag: meester Wobbes en juf Van der Zee
Dinsdag: juf Sturris ('s middags alleen groep 2)
Woensdag: juf Sturris
Donderdag: juf Sturris
Vrijdagochtend: juf Sturris (om de week). Andere week meester Wobbes en juf Van der Zee.

Groep 3 
Maandag: juf Lemstra
Dinsdag: juf Lemstra
Woensdag: juf Bosscha
Donderdag: juf Bosscha 
Vrijdagochtend: juf Bosscha 

Groep 4
Maandag: juf Kleinheerenbrink
Dinsdag: juf Kleinheerenbrink
Woensdag: juf Kleinheerenbrink
Donderdag: juf Helsloot
Vrijdagochtend: juf Helsloot

Groep 5 en 6
Maandag: juf Fransman
Dinsdag: juf Roest 
Woensdag: juf Roest 
Donderdag: juf Roest
Vrijdagochtend: juf Roest

Groep 7 en 8
Maandag: juf Duinkerken 
Dinsdag: juf Duinkerken 
Woensdag: meester IJmker
Donderdag: juf Fransman
Vrijdagochtend: meester IJmker

Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 beeldende vorming, techniek of gym van juf Bosscha, juf Helsloot of meester IJmker

Juf Onvlee werkt als onderwijsassistent op de maandag en dinsdag gedeeltelijk in groep 4. Daarnaast geeft zij muzieklessen aan de groepen 1 t/m 4. 

Juf ter Zee ondersteunt op de maandag, woensdag en vrijdagochtend in de groepen 1 t/m 4. 

Juf Engelsman werkt, als leerkrachtondersteuner, op maandagochtochtend, dinsdagochtend en de woensdag in groep 7/8.  

Juf Rijkeboer werkt, als leerkrachtondersteuner op de maandagochtend, dinsdagchtend en de woensdag in groep 5/6. Op de donderdagochtend en vrijdagochtend in de groepen 5 t/m 8. Op de middagen ondersteunt zijn leerlingen die extra behoefte hebben aan ondersteuning.