logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Bestuur

Onze school is een zogenaamde ‘éénpitter’, waarbij het bestuur van de VPCO (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs) Alteveer/Kerkenveld het bevoegd gezag vormt van CBS De Wegwijzer. Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen en daarmee is de wettelijke rechtsvorm om een school in stand te houden gewaarborgd. CBS De Wegwijzer is dus op bestuurlijk niveau voor een groot deel afhankelijk van ouders, waardoor er een zeer grote mate van betrokkenheid heerst om onze school vanuit onze visie zo krachtig mogelijk vorm te geven. 

Bestuursleden 

Naam  Functie
Jeroen Zwiep    Uitvoerend bestuurder
Bert de Haan

Uitvoerend bestuurder en penningmeester

Alie Bouwkamp   Toezichthouder
Johan Scholing Toezichthouder
vacant Toezichthouder

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk altijd aanspreken of mailen naar:
bestuur@wegwijzeralteveer.com

 

Statuten van de vereniging VPCB