logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Zwerfvuilactie

Afgelopen vrijdag 24 maart hebben de kinderen van groep 7/8 zich ingezet voor hun omgeving. Zij hebben deelgenomen aan de Zwervuilactie Alteveer/Kerkenveld, georganiseerd door Plaatselijk Belang. Er is veel zwerfvuil uit de natuur gehaald en zo hebben deze kanjers hun steentje bijgedragen. Het was een waardevolle en gezellige middag.

Terug