logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

 1. Bestuursverslag 2022
  In het bestuursverslag wordt in hoofdlijnen in gegaan op het gevoerde beleid van de vereniging in 2022                                                   
 2. Schoolgids 2022-2023

 3. Schoolondersteuningsplan 2022-2023(SOP)Het SOP geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. Dit wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, aangepast.                             
 4. Verkorte privacyverklaring
  Het volledige protocol is op school in te zien. 
   
 5. Borgingsdocument sociale veiligheid       In dit document beschrijven wij hoe wij, als school, zorg dragen voor de sociale veiligheid binnen de school.